(BĐT) - Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL) thông qua kế hoạch trả cổ tức phần còn lại năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức phần còn lại năm 2020 với tỷ lệ 10%. Như vậy, với 60,99 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả 60,99 tỷ đồng cho cổ đông.

Quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,2% và 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 350 tỷ đồng và cổ tức là 25%.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản giảm của doanh nghiệp giảm 2,9% so với đầu năm về còn 1.757,7 tỷ đồng.