(BĐT) - Ngày 10/7 tới, Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Noibai Cargo) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 45%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 7/8/2020.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2020, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 40%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2019 của NCT là 85% bằng tiền mặt.

Năm 2020, Công ty dự kiến chia cổ tức ở mức 75% và kế hoạch kinh doanh đưa ra với sản lượng dự kiến đạt 350.000 tấn, giảm 8,6% so với thực hiện năm 2019; tổng doanh thu 699,5 tỷ đồng, giảm 2,6%; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 238 tỷ đồng và 191,3 tỷ đồng, cùng giảm 13,6%.