(BĐT) - Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 6 dự án trọng điểm gồm: XD Tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn; XD, cải tạo tuyến đường vào các xã CT229, huyện Bạch Thông; Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc - Tiểu dự án Bắc Kạn; Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thị xã Bắc Kạn; ĐTXD và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn. 
Nỗ lực giải ngân vốn, tạo đà triển khai các dự án trọng điểm ảnh 1

Ông Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Đây hầu hết là các dự án khởi công mới.

Về giải ngân vốn, để đảm bảo tiến độ thi công các dự án trọng điểm trong năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan xây dựng lộ trình giải ngân chi tiết cho từng dự án. Song song với đó, Tỉnh cũng thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm, ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư hàng tuần phải cập nhật, báo cáo tiến độ về UBND Tỉnh. Giải pháp trên đã tạo ra chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn, dù nhiều dự án trọng điểm còn chưa khởi công.

Đồng thời, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài trên phạm vi cả nước, địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng. Theo đó, tại nhiều dự án, công trình, nhà thầu thi công là các doanh nghiệp ngoài địa phương, dẫn đến việc huy động nhân sự, thiết bị gặp nhiều trở ngại. Cùng với đó, giá nguyên, vật liệu tăng mạnh cũng ảnh hưởng nhiều tới quá trình triển khai các dự án.

Trước thực trạng đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, đối với các gói thầu đang chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, trường hợp giá dự toán bị ảnh hưởng bởi giá nguyên vật liệu tăng, sẽ được xây dựng, cập nhật lại dự toán cho phù hợp, tạo thuận lợi cho việc triển khai, hoàn thành các kế hoạch đầu tư xây dựng được giao.