(BĐT) - Ngày 31/5 tới, Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (mã chứng khoán: DPC) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/6/2021.

Mới đây, Nhựa Đà Nẵng đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu 85 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,43% và 28,57% so với các kế hoạch ban đầu.

Trong quý I/2021, Công ty đạt hơn 16 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 10,76% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 18,82% mục tiêu cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt 2,85 tỷ đồng, gấp gần 5,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 31,67% kế hoạch năm.