• Nhựa Đà Nẵng trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

    12/05/2021 09:29

    (BĐT) - Ngày 31/5 tới, Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (mã chứng khoán: DPC) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/6/2021.

chuyên đề

Kết nối đầu tư