Nhựa Bình Minh lãi 560 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành kế hoạch năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Nhựa Bình Minh vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.495,8 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Nhựa Bình Minh lãi trước thuế 219,7 tỷ đồng. Đây là kết quả tích cực của Công ty khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 32,3 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Nhựa Bình Minh ghi nhận 4.400 tỷ đồng doanh thu bán hàng và 560,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 40,4% và 350% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Nhựa Bình Minh đã hoàn thành 77,4% kế hoạch doanh thu và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Tính đến thời điểm cuối quý III/2022, tổng tài sản Nhựa Bình Minh đạt 3.064 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 14,2%, tương đương 436 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư