(BĐT) - Ngày 22/3 tới, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT - UPCoM) sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 16/4/2021.

Như vậy, với 15,41 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 15,41 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2021 vừa qua, Công ty cũng mới trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2020 sau 2 đợt là 20% bằng tiền.

Năm 2020, Công ty Hoa ghi nhận doanh thu hơn 887 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 78,13 tỷ đồng, tăng 76,13%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2020 của Công ty là 67,35 tỷ đồng.