(BĐT) - Ngày 24/7 tới, Công ty CP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2019 với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán từ ngày 14/8/2020.

Được biết, trong năm 2019, Công ty lên kế hoạch chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%; trong đó đã tạm ứng 10%.

Trong năm 2020, Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 7.177,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 620 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,3% và giảm 17,8% so với thực hiện năm 2019. Bên cạnh đó, Công ty lên kế hoạch cổ tức tỷ lệ 20%/mệnh giá.