(BĐT) - Theo Reuters, các quan chức tài chính Nhóm G7 đã tán thành 13 nguyên tắc chính sách công đối với tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trên cơ sở sự minh bạch, các quy định của pháp luật và sự quản lý kinh tế lành mạnh.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong một tuyên bố chung đưa ra vào ngày 13/10, các bộ trưởng tài chính và đại diện ngân hàng trung ương của Nhóm G7 cho biết, tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) sẽ bổ sung cho tiền mặt, có thể hoạt động như một tài sản thanh toán an toàn, thanh khoản và là một điểm tựa cho hệ thống thanh toán.

Nhóm G7 cho rằng, đổi mới về tiền kỹ thuật số và thanh toán có khả năng mang lại những lợi ích đáng kể, nhưng cũng đặt ra những vấn đề liên quan đến chính sách công và các quy định pháp luật liên quan. Ngoài ra, sự phối hợp và hợp tác quốc tế mạnh mẽ về những vấn đề này giúp đảm bảo rằng sự đổi mới của khu vực công và tư nhân sẽ mang lại lợi ích trong nước và xuyên biên giới, đồng thời an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính rộng lớn hơn.

Các nguyên tắc của G7 đưa ra nhằm hỗ trợ việc cân nhắc về chính sách và những thiết kế trong - ngoài G7, bổ sung cho công trình được công bố gần đây của một nhóm các ngân hàng trung ương và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Tuy nhiên, tuyên bố cũng cho biết, chưa có nước nào của Nhóm G7 quyết định ban hành CBDC và việc xem xét cẩn thận các khuyến nghị chính sách tiềm năng sẽ được tiếp tục. Bất kỳ CBDC nào cũng phải hỗ trợ và "không gây tổn hại" đến khả năng của các ngân hàng trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của họ đối với sự ổn định tiền tệ và tài chính.