(BĐT) - Tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng 15/5, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội lưu ý, bội chi NSNN năm 2017 có thể tăng thêm do chuyển nguồn vốn TPCP (khoảng 33%) từ năm 2016 sang, giải ngân vốn ODA vượt dự toán, nguồn vay bù đắp bội chi của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN năm 2015. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ủy ban đề nghị Chính phủ quản lý chặt chẽ các nguồn vốn vay, bảo đảm giữ tổng mức vay của NSNN trong phạm vi giới hạn cho phép (340.157 tỷ đồng) như Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời giảm mạnh số chuyển nguồn sang năm 2017, bảo đảm mức bội chi năm 2017 không vượt cao hơn nhiều mức bội chi 3,5% GDP đã được Quốc hội quyết định.

Đánh giá lại số chi NSNN năm 2016, theo Báo cáo của Chính phủ (15/5), tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 đạt 1.360 nghìn tỷ đồng, bằng 106,8% (tăng 86,88 nghìn tỷ đồng) so với dự toán. Chi đầu tư phát triển đạt 268,18 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán và tăng 7 nghìn tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội. Chi thường xuyên 836,76 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7 nghìn tỷ đồng so với dự toán.

Đến hết ngày 31/1/2017, vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện giải ngân mới đạt khoảng 91,1% dự toán; vốn trái phiếu chính phủ đạt 67,4% dự toán; số vốn còn lại theo quy định của Luật Đầu tư công được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đến hết năm 2017. Đối với chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngoài nhà nước, kết quả đã giải ngân năm 2016 theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước xấp xỉ 50 nghìn tỷ đồng;…

Bội chi NSNN năm 2016 đánh giá lại vẫn bằng bằng mức dự toán Quốc hội đã quyết định, là 254 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,95% GDP kế hoạch (5,64% GDP thực hiện).