(BĐT) - Dù cơ quan thuế nêu rõ “doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế cho thuê nhà”, song hướng dẫn cụ thể về cách tính thuế khiến người nộp thuế hiểu là chỉ cho thuê nhà 3 tháng trong 1 năm, thu được 30 triệu đồng thì vẫn phải nộp thuế. Do đó, có ý kiến đề xuất cần bỏ nội dung hướng dẫn này tại Thông tư 40 được Bộ Tài chính ban hành ngày 1/6/2021.
Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế. Ảnh minh họa: Internet

Cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế. Ảnh minh họa: Internet

Nội dung gây nhiều tranh cãi là Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ 14/8/2021. Cụ thể: “… doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh cho thuê tài sản. Ví dụ 2: Ông B phát sinh hợp đồng cho thuê nhà với thỏa thuận tiền cho thuê là 10 triệu đồng/tháng trong thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2023. Như vậy, doanh thu thực tế năm 2022 là 30 triệu đồng, nhưng tổng doanh thu tính theo 12 tháng của năm 2022 là 120 triệu đồng; doanh thu thực tế năm 2023 là 90 triệu đồng, nhưng tổng doanh thu tính theo 12 tháng của năm 2023 là 120 triệu đồng. Do đó, Ông B thuộc trường hợp phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh của năm 2022 và năm 2023 theo hợp đồng nêu trên”.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) cho rằng, quy định này được hiểu là cá nhân cho thuê nhà mà bình quân tháng cho thuê từ 8,33 triệu đồng trở lên thì thuộc diện phải nộp thuế, bất kể là cho thuê nhà đủ 12 tháng, hoặc không đủ 12 tháng trong năm dương lịch.

“Ví dụ 2” tại Thông tư thừa nhận ông B chỉ có “doanh thu thực tế năm 2022 là 30 triệu đồng” và chỉ có “doanh thu thực tế năm 2023 là 90 triệu đồng”, thì lẽ ra, căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC thì phải xác định trường hợp cho thuê nhà của ông B “vắt qua” 2 năm liền kề không thuộc diện phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN.

Trường hợp ông B tiếp tục cho thuê nhà sau tháng 9/2023 thì cơ quan thuế sẽ xem xét nếu doanh thu cho thuê nhà năm 2023 trên 100 triệu đồng thì sẽ thu thuế của năm đó. Nếu ông B mỗi năm chỉ cho thuê nhà một số tháng để doanh thu không vượt quá 100 triệu đồng, thì việc “lách luật” của ông B (nếu có) không trái pháp luật.

Hiệp hội nhận thấy, cơ quan thuế không có thẩm quyền được nội suy từ doanh thu cho thuê nhà chỉ trong 3 tháng cuối năm 2022 thành doanh thu cả 12 tháng, vì ông B hoàn toàn không có doanh thu 9 tháng này trong năm 2022 như suy đoán của cơ quan thuế trong “Ví dụ 2” là không phù hợp với các quy định pháp luật về thuế.

Hiệp hội đề nghị Bộ Tài chính xem xét sửa đổi, hoàn thiện lại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC theo hướng bỏ “Ví dụ 2” và quy định “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN” để phù hợp với quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Trước ý kiến của dư luận về nội dung này, ngày 22/6, Tổng cục Thuế có văn bản nêu rõ hoạt động cho thuê nhà là hoạt động kinh doanh theo hợp đồng ký kết, thời hạn cho thuê thường là từ 6 tháng đến một năm, nhiều năm. Theo quy định của pháp luật thuế thì hoạt động này sẽ khai thuế theo từng lần phát sinh và có những đặc thù riêng nên cần phải có hướng dẫn cụ thể về khai thuế, tính thuế, nộp thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế kịp thời, chống thất thu NSNN.

Thông tư 40 chỉ quy định về mặt thủ tục hành chính thuế; các nội dung về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân (GTGT, TNCN) vẫn đảm bảo theo đúng quy định của các Luật thuế có liên quan. Theo đó, cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế. Ngoài ra, để giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế do tác động của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Theo đó, cá nhân cho thuê tài sản phát sinh thuế TNCN phải nộp trong năm 2021 sẽ chưa phải nộp thuế cho đến ngày 31/12/2021.

Trường hợp trong năm cá nhân đã khai, nộp thuế và đến cuối năm tự xác định doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cũng liên quan nội dung này, ngày 23/6, Bộ Tài chính có văn bản nêu rõ: “Cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế. Trường hợp trong năm cá nhân đã khai, nộp thuế và đến cuối năm tự xác định doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.