(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, ước 11 tháng năm 2016, giải ngân vốn trái phiếu chính phủ được hơn 22.136 tỷ đồng, đạt 46,6% kế hoạch. Trong đó, các bộ giải ngân được hơn 7.543 tỷ đồng, đạt 32,7% kế hoạch; các địa phương giải ngân được hơn 14.592 tỷ đồng, đạt 59,8% kế hoạch.
Nhiều địa phương giải ngân vốn TPCP dưới 50% kế hoạch

Hết tháng 11, có 4 địa phương giải ngân trên 85% kế hoạch, gồm Sơn La đạt 98,3%, Điện Biên 97,6%, Thái Bình đạt 95,6%, Cần Thơ đạt 89,3%. Tuy nhiên, có 1 bộ và 3 địa phương giải ngân dưới 30% kế hoạch là: Bộ Giao thông vận tải (26%), Hải Dương (18,5%), Đắk Nông (26,3%), Sóc Trăng (28,7%). Bên cạnh đó, có 12 địa phương giải ngân từ 30% đến dưới 50% kế hoạch.