• Huy động 10.480 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX

  25/06/2020 08:12

  (BĐT) - Ngày 24/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.500 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 10.480 tỷ đồng.
 • Huy động hơn 26 nghìn tỷ TPCP trong tháng 11/2019

  03/12/2019 08:00

  (BĐT) - Tháng 11/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 25 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 26.126 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP), tăng 29% so với tháng 10/2019.
 • Huy động 3.900 tỷ đồng từ phiên đấu thầu TPCP ngày 20/11

  21/11/2019 08:00

  (BĐT) - Ngày 20/11, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Tổng khối lượng phát hành 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 30 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng), 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 3.900 tỷ đồng.
 • Huy động trái phiếu chính phủ đạt gần 99% kế hoạch

  15/12/2016 15:29

  (BĐT) - Từ 5 - 9/12/2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức gọi thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) tại hai loại kỳ hạn là 5 năm và 30 năm với khối lượng gọi thầu lần lượt ở mức 4.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.
 • Cơ cấu nợ công đang chuyển đổi tích cực hơn

  08/12/2016 12:30

  (BĐT) - Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 ước đạt mục tiêu về số tuyệt đối (254 nghìn tỷ đồng) nhưng cao hơn dự toán về số tương đối (5,52% GDP so với 4,95% GDP) do giá trị GDP danh nghĩa giảm so với kế hoạch.
 • Nhiều địa phương giải ngân vốn TPCP dưới 50% kế hoạch

  06/12/2016 12:00

  (BĐT) - Theo Bộ Tài chính, ước 11 tháng năm 2016, giải ngân vốn trái phiếu chính phủ được hơn 22.136 tỷ đồng, đạt 46,6% kế hoạch. Trong đó, các bộ giải ngân được hơn 7.543 tỷ đồng, đạt 32,7% kế hoạch; các địa phương giải ngân được hơn 14.592 tỷ đồng, đạt 59,8% kế hoạch.
 • Lãi suất TPCP kỳ hạn 5 năm tăng

  30/11/2016 13:00

  (BĐT) - Từ 21 đến 25/11, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức gọi thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm với khối lượng gọi thầu lần lượt ở mức 2.000 tỷ đồng, 1.000 tỷ đồng, 500 tỷ đồng. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư