Nhiều bộ, địa phương “chây ì” nộp báo cáo giám sát tài chính

(BĐT) - Ngày 9/5/2018, Văn phòng Chính phủ (VPCP) có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như việc xử lý trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật.

VPCP cho biết, cách đây hơn một năm, nhiều bộ, địa phương chưa thực hiện nộp báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của năm 2016 đã bị nêu tên, song đến nay vẫn chưa thực hiện các nghĩa vụ báo cáo tài chính này mặc dù lãnh đạo Chính phủ và Bộ Tài chính đã liên tục thúc giục, đôn đốc.

Trước tình trạng các bộ, địa phương vẫn “chây ỳ” chưa chịu nộp các báo cáo trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ: Khoa học và Công nghệ, Y tế, cơ quan Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ và UBND các tỉnh: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Cao Bằng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Kon Tum, Phú Yên khẩn trương, nghiêm túc thực hiện gửi báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 theo Công văn số 8140/VPCP-ĐMDN ngày 3/8/2017.

Bộ Công thương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, UBND TP.HCM và UBND các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Quảng Trị, Thái Nguyên khẩn trương, nghiêm túc gửi báo cáo xử lý trách nhiệm chậm nộp báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của năm 2016 theo Công văn số 13506/VPCP-ĐMDN ngày 20/12/2017 liên quan đến báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016.

Ngoài nghĩa vụ thực hiện báo cáo tài chính của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2016, Bộ Tài chính cho biết còn 15 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 về Bộ Tài chính gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các tỉnh Bắc Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kiên Giang, Kon Tum, Lào Cai, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Đối với các trường hợp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, địa phương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan vi phạm việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư