#báo cáo giám sát tài chính
Ảnh minh họa: Internet

Chưa nghiêm túc trong việc gửi báo cáo giám sát tài chính DNNN

(BĐT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Sơn La là 4 cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước chưa gửi báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp về Bộ Tài chính.
Nhiều bộ, địa phương “chây ì” nộp báo cáo giám sát tài chính

Nhiều bộ, địa phương “chây ì” nộp báo cáo giám sát tài chính

(BĐT) - Ngày 9/5/2018, Văn phòng Chính phủ (VPCP) có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như việc xử lý trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật.
31 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa có báo cáo giám sát tài chính

31 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa có báo cáo giám sát tài chính

(BĐT) - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Kết nối đầu tư