(BĐT) - Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân vừa phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3 Nâng cấp cảng than 30.000 DWT để tiếp nhận tàu có tải trọng đến 50.000 DWT và Cảng dầu 1.000 DWT để tiếp nhận tàu có tải trọng đến 3.000 DWT thuộc bến Cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá dự toán của Gói thầu là 61,836 tỷ đồng, sử dụng nguốn vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Phát điện 3. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 4/5 - 1/6/2021, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian thực hiện hợp đồng là 11 tháng.