Nhiệt điện Phả Lại chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 12%

(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Mã CK: PPC) vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 12%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Với 320,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PPC dự kiến sẽ chi ra khoảng 385 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 11/12 và dự kiến thanh toán ngày 28/12.

Hoạt động kinh doanh 9 tháng 2017, PPC ghi nhật mức doanh thu đạt 4.630 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 745 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch năm.

Chuyên đề