(BĐT) - Với mục đích cung cấp các thông tin và đưa ra một số nhận định ban đầu về những cơ hội, thách thức mà ngành công nghiệp khai thác sẽ đối diện khi Việt Nam tham gia Sáng kiến Minh bạch ngành công nghiệp khai thác (EITI), Tọa đàm “Việt Nam tham gia EITI: Cơ hội hay rào cản?” dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Trước đó, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: “Phải khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả hơn, minh bạch hơn, trách nhiệm hơn. Nhiều nước tham gia EITI giúp các nước giàu tài nguyên tăng thu được hàng trăm triệu USD”. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương sớm báo cáo về khả năng Việt Nam tham gia sáng kiến này.