(BĐT) - Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của tỉnh Bình Định (Bên mời thầu) vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 02 (BĐ/C2B/W/01)...
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 02 (BĐ/C2B/W/01): “Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Nhà lưu giữ rác; hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong và Bệnh viện Đa khoa thành phố Quy Nhơn (thuộc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn)”. Gói thầu này thuộc Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” và được chia làm 3 lô thầu.

Theo Quyết định phê duyệt của Giám đốc Sở Y tế Bình Định Lê Quang Hùng thì 2/3 lô thầu được trao cho nhà thầu Công ty TNHH Trường Minh (địa chỉ tại số 06, đường Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Theo đó, giá trúng thầu của Lô 3 (BĐ/C2B/W/1.3): “Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Nhà lưu giữ rác; hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong” là gần 3.331 triệu đồng. Giá trúng thầu của Lô 4 (BĐ/C2B/W/1.4): “Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Nhà lưu giữ rác; hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Quy Nhơn” là gần 6.312 triệu đồng. Cả 2 lô thầu này đều thực hiện lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước, loại hợp đồng thực hiện lô thầu là hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 174 - 175 ngày, đều sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của ngân sách tỉnh Bình Định.

Bên mời thầu cho biết, ở cả 2 lô thầu mà Công ty TNHH Trường Minh trúng thầu thì Công ty là nhà thầu duy nhất được đưa vào đánh giá chi tiết. Các nhà thầu khác tham gia nộp HSDT đều bị loại ở bước kiểm tra, đánh giá sơ bộ HSDT.

Công ty TNHH Trường Minh cũng là 1 trong 4 nhà thầu tham gia nộp HSDT Lô 1 (BĐ/C2B/W/1.1): “Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Nhà lưu giữ rác; hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định” của Gói thầu số 2 nêu trên. Tuy nhiên, ở Lô 1 (BĐ/C2B/W/1.1), nhà thầu Công ty TNHH Trường Minh đã bị trượt thầu vì bị đánh giá là “không đạt” ở bước kiểm tra đánh giá sơ bộ HSDT, không đáp ứng yêu cầu cơ bản của HSMT. Cụ thể, nhà thầu này đã chào thiếu một số thiết bị đã được thể hiện trong hồ sơ thiết kế kèm theo HSMT, như thiếu 2 máy bơm nước thải đầu vào, 3 hộp chia bùn, 1 máy tách rác tự động, đệm vi sinh, 2 hộp phân chia lưu lượng tại bể điều hòa và bể khử ni-tơ, hệ thống đường ống dẫn nước, khí và bùn, phao báo mức, ổn áp, song lưới chắn rác…