(BĐT) - Ngày 20/8 tới, Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức cổ phiếu và tiền mặt.

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành 26,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành 5% để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2019.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 3/9/2020.

Ngoài ra, Công ty cũng thông báo phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Giá chào bán được xác định là 13.000 đồng/CP. Thời gian thực hiện dự kiến từ 5/8 đến 26/8.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 92%, đạt 785 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 254 tỷ đồng, gấp đôi quý II/2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 1.486 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19%; lợi nhuận sau thuế đạt 408 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ 2019.