Nhà Đà Nẵng chia 30% cổ phiếu cho cổ đông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng công bố triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Theo đó, Công ty quyết định phát hành cổ phiếu tỷ lệ 30%, trong đó, trả cổ tức năm 2019 là 14% và phát hành cổ phiếu tăng vốn với tỷ lệ 16%. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tăng thêm là gần 14,4 triệu cổ phiếu.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu công ty mẹ là 621 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 296,8 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 40% bằng cổ phiếu và tiền mặt.

Trong quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu gần 29 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và giảm 76% so với cùng kỳ năm 2019.

Chuyên đề