Nghỉ việc, nhân viên Công ty CP Đầu tư Thế giới di động “mất” tiền tỷ

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) vừa công bố thông tin về việc thu hồi cổ phần nhận ESOP (cổ phiếu ưu đãi dành cho cán bộ công nhân viên) năm 2013, 2014 của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

Theo danh sách được công bố, có 4 nhân viên của Thế giới di động nắm giữ tổng cộng 22.075 CP MWG – sẽ được Công ty thu hồi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014, 2015.

Năm 2015, ĐHĐCĐ thường niên MWG thông qua phương án phát hành gần 7 triệu CP ESOP. Theo điều khoản phát hành, khi nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, số lượng CP vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng, sẽ được thu hồi giá 0 đồng.

Theo mức giá hiện hành của CP MWG (140.000 đồng/CP), 4 nhân viên của Công ty sẽ phải “mất” tương đương 3 tỷ đồng khi nghỉ việc do CP bị thu hồi. Căn cứ điều khoản phát hành, nhân viên đã được Công ty “cho không” số lượng CP nói trên. Phải đến cuối năm 2016, họ mới được chuyển nhượng 50% số lượng CP sở hữu.              

Chuyên đề

Kết nối đầu tư