(BĐT) - Ngày 17/10, Tổ công tác của Thủ tướng đã kiểm tra tại 5 bộ về việc chậm ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kinh doanh. 
 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đó là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế và Bộ Tư pháp.

Tổ công tác ghi nhận, nhìn chung các bộ đã thực hiện rất nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng trong việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện, thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, với tổng số 6.191 điều kiện kinh doanh, Chính phủ đặt mục tiêu phải cắt giảm ít nhất 50%, nhưng đến nay mới cắt được 1.517 điều kiện. Trong kiểm tra chuyên ngành có 9.926 dòng hàng, cần cắt giảm ít nhất 50%, nhưng đến nay mới cắt giảm được 1.700 dòng hàng. Đặc biệt, vẫn có bộ còn chưa quyết liệt nên chưa đạt mục tiêu cắt giảm.

“Có nơi làm rất tốt, nhưng có nơi làm chưa thực chất, vẫn cắt giảm cơ học, giảm điều kiện này thì đưa ra quy định trong thông tư khác, hoặc tuy chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng tỷ lệ kiểm tra còn rất nhiều. Tỷ lệ thủ tục kết nối trên cơ chế một cửa vẫn thấp, chưa nói đến những trục trặc”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Về cắt giảm điều kiện kinh doanh, hiện đã có 7 bộ đạt và vượt chỉ tiều đề ra, song vẫn còn nhiều bộ chưa đạt như Bộ Thông tin và Truyền thông mới cắt giảm 26/385 điều kiện, Bộ Giao thông vận tải là 109/570 điều kiện, Bộ Tư pháp là 7/94 điều kiện...

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, dự kiến, sau thời điểm 30/10 sẽ có đánh giá chi tiết, cụ thể về kết quả, chất lượng cắt giảm các điều kiện, thủ tục, mặt được, mặt không được, công bố công khai cho doanh nghiệp biết.