Ngày 9/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/7/2020 như sau:

Chuyên đề