Ngày 9/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/1/2021 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn. Địa chỉ: Số 160 đường Chu Văn An, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 79 thửa đất ở thuộc dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn La Hà Nam, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; Diện tích từ 155,2m²/thửa đến 339,6m²/thửa; Giá khởi điểm từ 230.000.000 đồng/thửa đến 476.000.000 đồng/thửa.

Diện tích đất, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn và UBND xã Quảng Văn.

- Tiền đặt trước: Nộp 46.000.000,đồng/thửa đất/hồ sơ đăng ký.

- Tiền mua hồ sơ: Nộp 200.000,đồng/thửa đất/hồ sơ đăng ký.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở của UBND xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 18/12/2020 đến 16h30/ ngày 06/01/2021 tại trụ sở UBND xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 04/01/2021 đến 16h30/ ngày 06/01/2021 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 04/01/2021 đến 16h30/ ngày 06/01/2021 tại UBND xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)

- Thời gian, địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 08h00’ ngày 09/01/2021 tại UBND xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn và UBND xã Quảng Văn./.

Ngày 9/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 9/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 9/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ảnh 3

Chuyên đề