Ngày 8/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 15 (8/6), Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 và thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 8/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 8/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Theo chương trình, buổi sáng, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Từ 8h - 9h20, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

Từ 9h20 - 9h30, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ tư.

Từ 9h50 - 11h20, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Từ 11h20 - 11h30, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Buổi chiều, tại phiên họp nội dung thứ nhất, Quốc hội nghe Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Tại phiên họp nội dung thứ hai, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, ngày 7/6, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc.

Sau đó, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ và về nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Chuyên đề