Ngày 6/7/2020, đấu giá 4 xe ô tô cũ tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/7/2020 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, địa chỉ: Số 3-5 đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

  3.1. Tài sản đấu giá: Lô 04 (bốn) xe ô tô cũ của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. (Chi tiết như danh mục tài sản kèm theo).

  3.2. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Đài phát thanh và truyền hình   Hà Nội được quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3.3. Giá khởi điểm của 04 xe ô tô chưa bao gồm thuế GTGT: 89.408.000 đồng (Tám mươi chín triệu, bốn trăm linh tám nghìn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

3.5. Bước giá: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

4. Kế hoạch đấu giá:

- Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 18/6/2020 đến ngày 06/7/2020.

- Thời gian tham khảo hồ sơ đấu giá, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, cấp và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 18/6/2020 đến ngày 01/7/2020.

- Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 18/6/2020 đến ngày 26/6/2020 tại trụ sở Trung tâm.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/6/2020 và ngày 30/6/2020 tại địa chỉ: Số 3-5 đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và Trung tâm truyền dẫn phát sóng, số 1 Sa Đôi, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 03/7/2020. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước ngoài kế hoạch trên thì liên hệ với Trung tâm để được phục vụ.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đ/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng     một hồ sơ).

- Thời gian, đại điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09hh30' ngày 06/7/2020 tại Trụ sở   Trung tâm.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

5. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính tới trụ sở Trung tâm.

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, phiếu trả giá và hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7. Phương thức, hình thức đấu giá:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trọn gói 04 xe ô tô trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem xét.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 41/QCĐG ngày 17/6/2020 do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành

Liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: (84-24).3355.3359/0988.020.789 (bà Cao Kim Ngân - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1)

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)

Chuyên đề