Ngày 5/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Long Khánh ủy quyền như sau:
Ngày 5/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Chuyên đề