(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/3/2021 do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất của 144 lô đất gắn với việc chuyển nhượng dự án xây thô nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự để bán (được đầu tư, xây dựng trên diện tích quyền sử dụng đất của 144 lô đất nêu trên) thuộc dự án Trung tâm Sơn Nam Plaza - Giai đoạn II, địa chỉ: phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- Diện tích: 13.420,9 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

Diện tích cụ thể của từng lô đất và hiện trạng tài sản gắn liền với đất theo nội dung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ) của 144 lô đất (Tất cả các lô đất nêu trên chưa xây thô nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự để bán). Danh sách các GCNQSDĐ của 144 lô đất trên đính kèm thông báo này.

Việc đấu giá thực hiện bán một lần toàn bộ tài sản, theo phương thức có sao bán vậy.

2. Người có tài sản đấu giá: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, địa chỉ: Lô D26, ngõ 3, đường Tôn Thất Thuyết, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Người được ủy quyền: Công ty quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm: 10.578.074 đồng/m2, tương ứng tổng giá trị tài sản đấu giá là 141.967.273.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng). Giá khởi điểm để đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí trước bạ để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản trên đất (nếu có) theo quy định của pháp luật.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (năm trăm nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước: 21.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ đồng).

6. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến ngày 02/03/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, trừ Thứ 7 và Chủ nhật) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội - số 68 đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Khách hàng đến mua hồ sơ mang theo giấy tờ tùy thân (đối với cá nhân), giấy giới thiệu (đối với tổ chức).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/02/2021 đến ngày 02/03/2021 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, trừ Thứ 7 và Chủ nhật) tại nơi có tài sản, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước, điều kiện tham gia đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/03/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/03/2021.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản và đáp ứng các điều kiện theo Khoản 3, Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 3, Điều 4 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ, khoản 3, Điều 42 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, nội dung dự án.

+ Tổ chức kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

+ Doanh nghiêp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai 2013 và Điều 14 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

(Người đăng ký tham gia đấu giá có văn bản cam kết doanh nghiệp đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, nội dung dự án; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội phát hành).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: Số tiền đặt trước không có “báo có tài khoản” trong thời hạn nộp tiền đặt trước thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Giấy nộp tiền phải nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09h30 ngày 05/03/2021 tại Công ty quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên, không giới hạn số vòng đấu giá.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội, số 68 đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62598201.

DANH SÁCH CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA 144 LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN TRUNG TÂM SƠN NAM PLAZA - GIAI ĐOẠN II, ĐỊA CHỈ: P. HỒNG CHÂU, TP. HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN

Ngày 5/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 1
Ngày 5/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 2
Ngày 5/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 3
Ngày 5/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 4
Ngày 5/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 5
Ngày 5/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 6
Ngày 5/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 7
Ngày 5/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 8