Ngày 4/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Được sự thống nhất của UBND thành phố Huế, Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công tại cơ sở nhà đất số 135 đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế, vào ngày 4/3/2021 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM MẶT BẰNG KINH DOANH:

1. Tài sản đấu giá: cho thuê tài sản công tại cơ sở nhà đất số 135 đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

- Số lượng: 5 kiốt;

- Tổng diện tích cho thuê: 129,7 m2

2. Hình thức, thời hạn sử dụng tài sản công, công tác quản lý: 05 năm (năm năm) kể từ ngày có văn bản thông báo kết quả trúng đấu giá của cấp có thẩm quyền; Hợp đồng cho thuê điều chỉnh thực hiện ký kết hàng năm và trường hợp nhà nước có chủ trương thu hồi tài sản trước thời hạn để thực hiện dự án đầu tư thì bên thuê tài sản phải hoàn trả tài sản trong vòng 30 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế.

Bên thuê chịu trách nhiệm về chi phí bảo trì, sửa chữa cơ sở nhà đất trong quá trình sử dụng. Việc cải tạo, sữa chữa phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chuyên môn và thống nhất của cơ quan chủ quản. Bên thuê tài sản phải đảm bảo sau khi hết thời hạn thuê hoặc nhà nước có chủ trương thu hồi tài sản công để thực hiện dự án đầu tư trước thời hạn thì giá trị đã đầu tư gắn liền với tài sản trên đất thuộc sở hữu Nhà nước, không được bồi hoàn cho Bên thuê.

Trường hợp trong thời hạn thuê, Bên thuê tài sản công đơn phương chấm dứt Hợp đồng hoặc nhà nước thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch thì nhà nước thực hiện thu hồi tài sản cho thuê mà không bồi hoàn chi phí đầu tư gắn liền với tài sản trên đất và không hoàn trả số tiền thuê tài sản bên thuê đã nộp trước theo quy định.

- Hình thức trả tiền: Trả tiền hằng năm.

- Hình thức cho thuê tài sản công: Đấu giá áp dụng đối với gói cho thuê tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp. Việc đấu giá cho thuê tài sản được thực hiện theo quy định tại các khoản 3,4,5 và 6 điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đấu giá tài sản.

- Các hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi sử dụng tài sản cho thuê:

+ Sử dụng tài sản cho thuê để kinh doanh các dịch vụ có thức uống có cồn (bia, rượu); Thuốc lá; Các loại hàng hóa hoặc hình thức kinh doanh dịch vụ trái pháp luật.

+ Tháo dỡ hàng rào khuôn viên tài sản cho thuê để đấu nối khu vực kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết với các trục đường giao thông; Trong trường hợp đặc biệt phải có văn bản giải trình, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và được sự đồng ý bằng văn bản của UBND thành phố Huế mới được thực hiện.

+ Sử dụng tài sản cho thuê để thế chấp; Chuyển nhượng hoặc liên kết quyền khai thác sau khi có kết quả đấu giá hoặc kết quả chỉ định quyền khai thác tài sản cho thuê và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Điều kiện cho thuê: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Trong quá trình sử dụng, Bên thuê tài sản công phải đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; nộp các khoản thuế, phí và nghĩa vụ khác theo đúng quy định của Nhà nước.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH:

Thực hiện theo Công văn số 6076/UBND-TC ngày 27/11/2020 của UBND thành phố Huế; Quyết định số 86/QĐ-TTPTQĐ ngày 02/12/2020 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế và Quyết định số 93/QĐ-TTPTQĐ ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế về việc phê duyệt phương án đấu giá sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê cơ sở nhà đất số 135 đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

Ngày 4/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế VAT

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phát hành, bao gồm các loại giấy tờ kèm theo.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành. Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều mặt bằng kinh doanh khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 01/03/2021 tại cơ sở nhà đất số 135 đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ có liên quan đến tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17h00 ngày 01/03/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 01/03/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu đối với cá nhân: 02 bản sao; Giấy đăng ký kinh doanh và chứng minh nhân dân, hộ khẩu người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức: 02 bản sao; Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND, hộ khẩu của người được ủy quyền: 01 bản sao và giấy nộp tiền đặt trước.

* Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 01/03/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 01/03/2021 cho đến 17h00 ngày 03/03/2021.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

- Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 03/03/2021.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 04/03/2021.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Chuyên đề