Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Chi cục thi hành án Dân sự huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 1a, tờ bản đồ số 41; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 01, tờ bản đồ số 41 tại thôn 4, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Chi cục thi hành án Dân sự huyện Chư Prông

Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư