Ngày 30/3/2023, đấu giá quyền khai thác mủ trên vườn cây thanh lý tại tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2023 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương (địa chỉ: Số 09, đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Nhượng bán quyền khai thác mủ trên vườn cây thanh lý gãy đổ tại Nông trường Minh Hòa với tổng diện tích bán đấu giá là 32,33 ha thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Giá khởi điểm: 1.014.000.000 đồng.

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện theo quy chế đấu giá và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu mua tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương từ ngày 13/3/2023 đến ngày 27/3/2023.

Tiền hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm. Nộp tiền đặt trước từ ngày 27/3/2023 đến ngày 29/3/2023.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút ngày 30/3/2023.

Thời gian đấu giá: 09 giờ 45 phút ngày 30/3/2023.

Địa điểm nhận phiếu trả giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương. ĐT: 02746.544.447.

Chuyên đề