Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất 28 lô đất (thuộc khu đất có ký hiệu: A2) Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Được chia thành 02 cụm.

Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng.

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 5

Chuyên đề