Ngày 28/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/8/2021 do UBND huyện Thiệu Hóa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 36 lô đất ở tại Khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

UBND huyện Thiệu Hóa

Ngày 28/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 28/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 28/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 28/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 28/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 36 lô đất tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5

Chuyên đề

Kết nối đầu tư