Ngày 28/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên ủy quyền như sau:

Ngày 28/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng ảnh 1

Chuyên đề