Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 119, đường Minh Khai, khối 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CI 697861, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS-04056 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 25/8/2017 cho hộ Ông Lê Quang Vinh và Bà Nguyễn Hoài Phương

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn

Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 28/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5

Chuyên đề