Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến 2 Dự án Luật Thi đua, khen thưởng và Điện ảnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 28/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).
Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến 2 Dự án Luật Thi đua, khen thưởng và Điện ảnh

Trong phiên họp buổi sáng do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, ngày 27/10/2021, buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về 4 Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Tại phiên thảo luận, đã có 31 ý kiến đại biểu phát biểu và 2 ý kiến đại biểu tranh luận; trong đó, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành các Nghị quyết; đồng thời tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Ngoài ra, tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết như: thẩm quyền ban hành, hồ sơ trình và phạm vi áp dụng; chính sách dư nợ vay; ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu từ tăng thu trên địa bàn các tỉnh, thành phố; định mức chi thường xuyên; thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí, tổ chức bộ máy, biên chế trên địa bàn; quản lý đất đai, quy hoạch; thu từ xử lý nhà, đất; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế; hiệu lực thi hành Nghị quyết.

Bên cạnh đó, tại phiên thảo luận cũng có một số ý kiến đại biểu đề nghị cần sớm sửa đổi Luật Đất đai; mở rộng thí điểm đến các địa phương, vùng miền khác nhau nhằm đánh giá tổng thể hơn, bảo đảm tính đại diện và liên kết vùng miền; nghiên cứu về mô hình ưu tiên Khu thương mại tự do; cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư cho miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; cơ chế phát triển các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Nguyên; đánh giá việc lượng hóa các chính sách, cơ chế đặc thù quy định cho 4 tỉnh, thành phố này sẽ có ảnh hưởng thế nào đến việc thu ngân sách nhà nước.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019 - 2020. Tại phiên thảo luận đã có 23 ý kiến đại biểu phát biểu; trong đó, đa số ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với Báo cáo của Chính phủ và đánh giá cao Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020. Các đại biểu tập trung cho ý kiến về đối tượng tham gia, thu, nợ đóng, chi trả BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp; việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần; việc đầu tư quỹ BHXH; thời gian, hình thức, mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện; chi phí quản lý BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tình hình kết dư, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, quỹ BHXH…

Về việc quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2020, các đại biểu tập trung cho ý kiến về công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT; thanh quyết toán BHYT; những bất cập trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh; giám định, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHYT; thu, chi và quản lý quỹ BHYT...

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chuyên đề