#Kỳ họp thứ hai
Bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Quốc hội khóa XV đã bế mạc Kỳ họp thứ hai vào sáng ngày 13/11, sau 16 ngày làm việc kết hợp giữa họp trực tuyến, họp tập trung. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phương châm tận dụng tối đa thời gian, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, không khí thảo luận, chất vấn dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, trách nhiệm, đa chiều, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Ngày 13/11, Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.
Ngày 12/11, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 nghị quyết và 2 dự án Luật

Ngày 12/11, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 nghị quyết và 2 dự án Luật

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 12/11, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Bộ luật Tố tụng hình sự.
Ngày 9/11, Quốc hội thảo luận về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

Ngày 9/11, Quốc hội thảo luận về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 9/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội

Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV, sáng 8/11/2021, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024...
Ngày 8/11, Quốc hội thảo luận trực tiếp về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

Ngày 8/11, Quốc hội thảo luận trực tiếp về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 8/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, ngày 29/10/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Tờ trình về Dự kiến Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 30/10, Quốc hội thảo luận về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 30/10, Quốc hội thảo luận về dự kiến Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
Toàn cảnh Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày 29/10, Quốc hội thảo luận về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 29/10, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Các đại biểu Quốc hội họp trực tuyến tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Ngày 25/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến và ở tổ về 3 dự án Luật

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 25/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và thảo luận ở tổ về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).
Ngày 22/10, Quốc hội thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế

Ngày 22/10, Quốc hội thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh, thành phố

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 22/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về 4 dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội sáng ngày 18/10/2021 về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV - ảnh Thành Chung

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10

(BĐT) - Sáng ngày 18/10/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2021.