Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội

Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV, sáng 8/11/2021, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội ảnh 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Chuyên đề