Ngày 26/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về 2 dự án Luật

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 26/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Cảnh sát cơ động và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Ngày 26/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về 2 dự án Luật

Trong phiên họp buổi sáng do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, ngày 25/10/2021, buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên thảo luận, đã có 17 ý kiến đại biểu phát biểu và 2 ý kiến đại biểu tranh luận.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về các nội dung của Dự án Luật như: sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi của Luật; tên gọi, trình tự, thủ tục ban hành Luật; khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại; căn cứ không khởi tố vụ án hình sự;...

Kết thúc nội dung thảo luận, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Tại phiên thảo luận đã có 25 ý kiến đại biểu phát biểu. Đa số ý kiến đại biểu thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh của Luật; hồ sơ, tên gọi của dự án Luật; quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP); thời điểm công bố số liệu thống kê hàng năm đối với quốc gia và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về các quy định liên quan đến Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia...

Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư