• Thông cáo báo chí số 7, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

    27/10/2021 08:53

    (BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 7 (ngày 26/10), Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Cảnh sát cơ động và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

chuyên đề

Kết nối đầu tư