Ngày 26/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 298, tờ bản đồ số 40 và quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 263, tờ bản đồ số 40 tại làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Chuyên đề