Ngày 26/3/2020, đấu giá xe ô tô TOYOTA ALTIS tại tỉnh Sóc Trăng

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi - Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2020 do Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: Số: 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

2. Tên địa chỉ người có tài sản đấu giá: Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: Số 10, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/03/2020 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; - Số: 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

4. Tài sản đấu giá: là 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA ALTIS 5 chỗ đã qua sử dụng biển kiểm soát: 83D-0346; sơn màu: ghi bạc; Số máy 1ZZ4481944; Số khung ZZE1227506800; Số loại COROLLA ALTIS ZZE122; Năm sản xuất: 2005; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sử dụng: 2006;

- Nơi có tài sản: Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng;

5. Giá khởi điểm: 268.000.000đ (Hai trăm sáu mươi tám triệu đồng) Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Niêm yết việc đấu giá tài sản và thông báo công khai việc đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại Điều 35, Điều 57 Luật Đấu giá tài sản và đăng tải trên trang điện tử về tài sản công (http://taisancong.vn) của Bộ Tài chính

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 16 và 17/3/2020; Địa điểm tại: Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng,

Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

7 Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/3/2020 đến 16 giờ ngày 23/3/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

+ Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/ hồ sơ

+ Tiền đặt trước: 26.800.000đồng; Người tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Số tài khoản: 742.10.005.363636; Tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sóc Trăng và nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, (trừ trường hợp Công ty và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá)

8. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

9. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng muốn biết thêm chi tiết liên hệ trực tiếp Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, Địa chỉ Số: 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; ĐT: (0299)3773636;

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)

Chuyên đề

Kết nối đầu tư