Ngày 25/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập

Địa chỉ: Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 2.427,6 m2 đất (Đất ở 200,0m2, đất vườn 2.227,6 m2), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 453414, thửa đất số 430, tờ bản đồ số 07, do UBND huyện Yên Lập cấp ngày 17/4/2017 cho ông Hà Vân Nam và bà Đào Thị Hương Nhài

Địa chỉ tài sản: Khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Tài sản gắn liền trên đất: Nhà ở 01 tầng, xây dựng năm 2016, diện tích xây dựng 145,9m2, hệ thống tường dào, sân bãi và cây cối lâm lộc trên đất.

Nguồn gốc: Tài sản Thi hành án

4. Giá khởi điểm: 1.512.837.999 đồng, mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết 16h00 ngày 22/6/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 10, 11/06/2020, tại Khu Đồng Dân, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 302.570.000 đồng

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/6 đến hết 16h00 ngày 24/06/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2716201004187, mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00 ngày 25/6/2020, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333

Chuyên đề