Ngày 25/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/2/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai. Địa chỉ: Số 199 đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 49, tờ bản đồ số 37a, diện tích qua đo đạc thực tế 10.440m2 (đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 950930 do UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cấp cho hộ ông Rmah Pum ngày 23/6/2004. Chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất cho ông Phan Văn Biên và bà Lê Thị Thơm theo hồ sơ chuyển nhượng số 1776/2017 ngày 28/8/2017.

Tài sản trên đất: Nhà tạm có diện tích 16m2 tường xây gạch có tô trát, mái lợp tôn, nền lát xi măng, không có hệ thống cửa. Mái hiên có diện tích 16m2 mái lợp tôn, trụ sắt, khung sắt, nền lát xi măng.

Tài sản 2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 51, tờ bản đồ số 110, diện tích qua đo đạc thực tế 8.392m2 (đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 994962 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp cho ông Phan Văn Biên và bà Lê Thị Thơm ngày 22/11/2016.

Tài sản trên đất: 218 cây cao su trồng năm thứ 7.

Tài sản 3. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 50, tờ bản đồ số 110, diện tích qua đo đạc thực tế 8.503m2 (đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại làng Lang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 715166 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp cho ông Phan Văn Biên và bà Lê Thị Thơm ngày 07/7/2017.

Tài sản trên đất: 232 cây cao su trồng năm thứ 7.

2. Nơi có tài sản: Làng Lang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án.

4. Giá khởi điểm:

Tài sản 1. 384.582.857 đồng (Ba trăm tám mươi bốn triệu năm trăm tám mươi hai nghìn tám trăm năm mươi bảy đồng).

Tài sản 2. 164.397.665 đồng (Một trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn sáu trăm sáu mươi lăm đồng).

Tài sản 3. 168.497.634 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi bốn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 22/02/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 22/02/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

7. Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng).

Tài sản 2; tài sản 3: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/từng hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 22/02/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

10. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 25/02/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.

Chuyên đề