Ngày 23/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2020 do Agribank Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ - Phòng giao dịch Ngọc Lập ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Agribank Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ - Phòng giao dịch Ngọc Lập, Khu 13, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số P 455030, thửa đất số 95, tờ bản đồ số 50, diện tích 1.152m2 (Đất ở 400m2, đất trồng cây lâu năm 752m2), do UBND huyện Yên Lập cấp ngày 10/6/2000 cho bà bà Lê Thị Chung

Tài sản gắn liền trên đất: Nhà xây cấp 4 và công trình phụ trợ, diện tích 110,0m2

Địa chỉ tài sản khu 16, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Nguồn gốc: Tài sản bảo đảm

4. Giá khởi điểm: 220.009.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu, không trăm linh chín nghìn đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 20/9/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 08, 09/9/2020, tại khu 16, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

7. Tiền đặt trước: 44.000.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn).

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/9 đến hết 16h00 ngày 23/9/2020, chuyển khoản vào tài khoản số 2716201004187, mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10h00 ngày 23/9/2020, tại Hội trường Phòng giao dịch Ngọc Lập - Agribank Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333

Chuyên đề