Ngày 23/6/2020, đấu giá Vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Anh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/6/2020 do UBND huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

(Vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ khu nhà 1 tầng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh và Vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ Bể bơi của Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Đông Anh)

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu, địa chỉ: Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Đông Anh.

3. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Anh.

4. Tài sản đấu giá:

- Tài sản thứ nhất: Vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ khu nhà 1 tầng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh.

 Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn./.)

Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng chẵn./.)

- Tài sản thứ hai: Vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ Bể bơi của Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Đông Anh.

 Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn./.)

Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.)

* Mức giá khởi điểm chưa bao gồm thuế trước bạ, thuế GTGT, phí dịch vụ công chứng hợp đồng mua bán và các loại thuế, phí, lệ phí để chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có), do người mua được tài sản đấu giá chi trả.

5. Bước giá:

Bước giá áp dụng chung cho cả hai tài sản đưa ra đấu giá là: 1.000.000 đồng/Bước giá (Một triệu đồng trên một bước giá./.)

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản và xem giấy tờ về quyền sở hữu tài sản và tài liệu liên quan: Từ ngày 16/06/2020 – 17/06/2020 (giờ hành chính), tại nơi lưu giữ tài sản đấu giá: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh; Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Đông Anh.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản đấu giá hoặc liên hệ với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Anh hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu để được xem tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:

- Vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 23/06/2020 (Thứ ba);

  - Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu, địa chỉ: Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

9. Cách thức đăng ký, thời gian bán và nhận hồ sơ, tiền đặt trước.

Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo thời gian như sau:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/06/2020 đến hết ngày 19/06/2020 (trong giờ hành chính, trừ thứ bẩy, chủ nhật và ngày lễ), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/06/2020 đến 17 giờ 00 phút, ngày 19/06/2020 (trong giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu.

+ Số tài khoản: 6888.6688.6868 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Đông Anh.

+ Nội dung chuyển khoản: “Họ tên, số CMND/CCCD/HC của người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá “Vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ khu nhà 1 tầng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh” và/hoặc “Vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ Bể bơi của Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Đông Anh”.

- Thời gian trả lại tiền đặt trước: Trường hợp khách hàng không trúng đấu giá sẽ được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (không tính lãi).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Anh, địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội, điện thoại: 0243.9655774.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu, địa chỉ: Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, điện thoại 0243.9655298.

Chuyên đề