Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 như sau:

1. Thông báo bán đấu giá Tài sản là: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 108, tờ bản đồ số 23, tổ dân phố 1, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổng giá khởi điểm: 312.870.653 đồng. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 62.000.000 đồng.

2. Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục đấu giá tài sản nêu trên:

- Thời hạn tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/09/2020 đến 16 giờ 30 phút, ngày 20/10/2020.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 07/10/2020 đến ngày 09/10/2020.

- Nộp tiền đặt trước: Ngày 16/10/2020; ngày 19/10/2020 đến 16h30’, ngày 20/10/2020. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu. (các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Tổ chức buổi đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 23/10/2020 tại Văn phòng đại diện - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình. Đ/c: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Liên hệ: Văn phòng đại diện - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu. ĐT: 0232.3798.555.

Chuyên đề