Ngày 22/5: 92 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 22/5/2024 có 92 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 14 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 52 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 26 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.

* 14 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0:

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TÂY NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 06 Mua 1.250 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Cần Thơ (Số thông báo: IB2400080625-02), có giá gói thầu 18.750.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC, giá trúng thầu 18.742.500.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TÂY NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 05 Mua 1.250 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Cần Thơ (Số thông báo: IB2400080762-02), có giá gói thầu 18.750.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC, giá trúng thầu 18.742.500.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TÂY NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 09 Mua 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Kiên Giang (Số thông báo: IB2400080758-02), có giá gói thầu 15.000.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC, giá trúng thầu 14.994.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TÂY NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 08 Mua 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Kiên Giang (Số thông báo: IB2400080754-02), có giá gói thầu 15.000.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC, giá trúng thầu 14.994.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TÂY NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 07 Mua 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Kiên Giang (Số thông báo: IB2400080747-02), có giá gói thầu 15.000.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC, giá trúng thầu 14.994.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TÂY NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 04 Mua 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Cần Thơ (Số thông báo: IB2400080727-02), có giá gói thầu 15.000.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC, giá trúng thầu 14.994.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TÂY NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 03 Mua 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Cần Thơ (Số thông báo: IB2400080714-02), có giá gói thầu 15.000.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC, giá trúng thầu 14.994.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TÂY NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 02 Mua 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Cần Thơ (Số thông báo: IB2400080620-02), có giá gói thầu 15.000.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC, giá trúng thầu 14.994.000.000 đồng.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HUẾ (TỈNH THỪA THIÊN HUẾ) mời thầu Gói thầu số 05 Toàn bộ phần xây lắp + đảm bảo an toàn giao thông thủy (Số thông báo: IB2400101026-00) thuộc Dự án Chỉnh trang bờ sông Hương kết hợp bến thuyền dọc công viên Bùi Thị Xuân, có giá gói thầu 12.334.175.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI THỪA THIÊN HUẾ, giá trúng thầu 12.329.652.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN KỲ SƠN (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: IB2400055815-00) thuộc Dự án Xây dựng nhà học 2 tầng và nhà ở học sinh bán trú Trường PTDTBT THCS Na Ngoi, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, có giá gói thầu 7.800.348.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP XÂY DỰNG 268 HƯNG NGUYÊN, giá trúng thầu 7.798.286.000 đồng.

UBND XÃ HOẰNG XUYÊN (HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí nén tĩnh + dự phòng) (Số thông báo: IB2400106240-00) thuộc Dự án Trường Mầm non Hoằng Xuyên 2, Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng, có giá gói thầu 3.837.173.288 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG, giá trúng thầu 3.835.918.000 đồng.

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ DUY TIÊN (TỈNH HÀ NAM) mời thầu Gói thầu số 3 Lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu thị xã Duy Tiên (Số thông báo: IB2400096544-00), có giá gói thầu 3.737.170.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, giá trúng thầu 3.735.964.000 đồng.

UBND PHƯỜNG XƯƠNG GIANG (TP. BẮC GIANG) mời thầu Gói thầu số 04 Xây lắp công trình + thiết bị (Số thông báo: IB2400111750-00) thuộc Dự án Xây mới Nhà sinh hoạt văn hóa tổ dân phố Thành Ngang, Phường Xương Giang, có giá gói thầu 3.232.271.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT THẮNG, giá trúng thầu 3.231.655.000 đồng.

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA mời thầu Gói thầu số 19 Bảo hiểm xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400088345-01) thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Văn Điển và đấu nối, có giá gói thầu 2.830.570.346 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX, giá trúng thầu 2.830.021.469 đồng.

* 52 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM mời thầu Gói thầu Tư vấn quản lý quan hệ khách hàng (Số thông báo: IB2300252020-00) thuộc Dự án Mua sắm dịch vụ tư vấn quản ý quan hệ khách hàng (tư vấn CRM), có giá gói thầu 40.667.220.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MCKINSEY AND COMPANY VIỆT NAM - PT MCKINSEY INDONESIA - MCKINSEY AND COMPANY SINGAPORE, PTE LTD, giá trúng thầu 40.600.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Số thông báo: IB2400084687-00), có giá gói thầu 37.341.305.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỨC MẠNH, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN VIỆT, CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ 5S, giá trúng thầu 37.313.520.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN KỲ SƠN (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây lắp công trình + đảm bảo giao thông (Số thông báo: IB2400071084-00) thuộc Dự án Xây dựng cầu cứng qua sông Nậm Mộ nối từ xã Hữu Kiệm đến xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, có giá gói thầu 32.603.741.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH PHONG LUYẾN - CÔNG TY CỔ PHẦN NÚI HỒNG, giá trúng thầu 32.518.519.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH VĨNH PHÚC mời thầu Gói thầu XD-01 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400099041-00) thuộc Dự án Xây dựng Nhà ở đại đội, cải tạo, nâng cấp hạ tầng Trung đoàn 834 cơ sở 1/Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, có giá gói thầu 25.953.280.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM, giá trúng thầu 25.868.868.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM mời thầu Gói thầu Mua sắm dịch vụ sân bay trong nước cho KHCC BIDV 2024 (Số thông báo: IB2400034560-00), có giá gói thầu 23.520.667.500 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG MINH LINKCARE - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM CAPITALAND, giá trúng thầu 23.487.600.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA mời thầu Gói thầu số 06 Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị, phần mềm (Số thông báo: IB2400074375-00), có giá gói thầu 21.933.600.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TOÀN CẦU, giá trúng thầu 21.868.800.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG mời thầu Gói thầu Cung cấp Ray đường sắt dài 25m các loại (Số thông báo: IB2400091872-00), có giá gói thầu 20.702.329.784 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT ĐÔNG DƯƠNG, giá trúng thầu 20.691.160.800 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG - VNPT NET mời thầu Gói thầu Mở rộng hệ thống Mentor (Số thông báo: IB2400063466-00), có giá gói thầu 20.529.253.200 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN, giá trúng thầu 20.363.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN KỲ SƠN (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 03 Toàn bộ phần Xây dựng công trình, thiết bị (Số thông báo: IB2300380988-00) thuộc Dự án Xây dựng trường PTDTBT THCS Na Ngoi, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, có giá gói thầu 20.119.470.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CP XÂY DỰNG 268 HƯNG NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG NA, giá trúng thầu 20.068.268.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HOẰNG HÓA (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng + thiết bị (Số thông báo: IB2400020500-00) thuộc Dự án Khu tái định cư để thực hiện dự án Đường từ Quốc lộ 10 đi khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa(giai đoạn1), có giá gói thầu 16.633.468.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHƯỢNG TUẤN, giá trúng thầu 16.616.070.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG mời thầu Gói thầu Cung cấp Ray, ghi và Phụ kiện nối giữ năm 2024 (Số thông báo: IB2400085079-00), có giá gói thầu 15.438.996.320 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ & VẬT TƯ TH VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG, giá trúng thầu 15.421.783.300 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CỤC XE MÁY/TỔNG CỤC KỸ THUẬT mời thầu Gói thầu MS số 04/XM Mua vật tư xe KZKT-74286 của Cục Xe - Máy/TCKT (Số thông báo: IB2400103933-00), có giá gói thầu 14.999.820.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ GMA, giá trúng thầu 14.990.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG AN TỈNH YÊN BÁI mời thầu Gói thầu số 06 Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Yên Bái (Số thông báo: IB2400084697-00), có giá gói thầu 14.490.818.400 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI, giá trúng thầu 14.430.518.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ANH SƠN (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Chi phí xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400055185-00) thuộc Dự án Xây dựng dãy nhà học 3 tầng phía Tây Trường Tiểu học Tào Sơn, huyện Anh Sơn, có giá gói thầu 13.309.295.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DANH NHUNG, giá trúng thầu 13.289.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ANH SƠN (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Chi phí xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400061597-00) thuộc Dự án Xây dựng dãy nhà học 3 tầng phía Đông Trường Tiểu học Tào Sơn, huyện Anh Sơn, có giá gói thầu 13.280.222.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DANH NHUNG, giá trúng thầu 13.255.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG mời thầu Gói thầu Cung cấp tà vẹt cầu, tà vẹt đường khổ đường sắt 1000mm các loại (Số thông báo: IB2400076184-00), có giá gói thầu 13.030.480.787 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT ĐÔNG DƯƠNG - CÔNG TY TNHH NGÀNH PHÊ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HTC, giá trúng thầu 13.021.101.751 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ HOẰNG TRƯỜNG (HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400108575-01) thuộc Dự án Công viên trung tâm xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, có giá gói thầu 12.869.957.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ANH THẾ, giá trúng thầu 12.860.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CỤC HẬU CẦN/QUÂN KHU 2 mời thầu Gói thầu XD-06 Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị, doanh cụ (Số thông báo: IB2400101221-00) thuộc Dự án Xây dựng nhà ở cán bộ, nhân viên kho T10/Cục Hậu cần/QK2, có giá gói thầu 12.606.222.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁNH AN, giá trúng thầu 12.584.553.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN mời thầu Gói thầu Mua xe ô tô tải đảm bảo an ninh trật tự trang bị cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn (Số thông báo: IB2400090949-00), có giá gói thầu 11.850.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÂN ĐẠO, giá trúng thầu 11.844.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP. ĐÀ NẴNG mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400063680-00) thuộc Dự án Tu sửa, thay mới khẩn cấp hệ thống phao neo, phao báo hiệu khu tránh trú bão Âu thuyền Thọ Quang, có giá gói thầu 11.609.893.065 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC ĐHC HẢI PHÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HÀNG HẢI MIỀN BẮC, giá trúng thầu 11.543.753.505 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC QUẬN TÂN PHÚ (TP. HỒ CHÍ MINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400103354-00) thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Văn Yến, có giá gói thầu 11.416.623.947 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG NGUYÊN ĐỨC - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG BÌNH AN, giá trúng thầu 11.366.305.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH GIA LAI mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400089611-00) thuộc Dự án Lắp đặt hộ lan tôn sóng các đoạn Km2+660-Km3+600, Km4+050-Km4+260, Km6-Km8+250, Km12+050- Km12+300, Km13-Km13+850, Km14+820-Km15+010, Km18-Km18+770, Km29+750-Km30+505, Km36+100, Km36+, có giá gói thầu 9.429.467.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT MINH - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC VIỆT, giá trúng thầu 9.374.328.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

UBND XÃ KHÁNH DƯƠNG (HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400022498-00) thuộc Dự án Nâng cấp kênh tưới tiêu khu Đồng Nẩy, có giá gói thầu 8.891.138.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẢO VĂN, giá trúng thầu 8.886.007.827 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HÀ TRUNG (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400067790-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa rãnh thoát nước trong khu dân cư xã Hà Đông, huyện Hà Trung, có giá gói thầu 8.476.953.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MẠNH PHÚ, giá trúng thầu 8.417.695.789 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐẦM HÀ (TỈNH QUẢNG NINH) mời thầu Gói thầu thi công xây lắp (Số thông báo: IB2400055027-00) thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Quảng An, có giá gói thầu 8.159.211.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH PHÁT LỘC - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY QUẢNG NINH, giá trúng thầu 8.131.745.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH SƠN LA mời thầu Gói thầu Thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật để quản lý, sản xuất, phân phối nội dung số trên nền tảng internet, giai đoạn 2024-2025 (Số thông báo: IB2400107458-00), có giá gói thầu 7.949.259.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG - TRUYỀN HÌNH, giá trúng thầu 7.926.996.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HÓA mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400071119-00) thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km9+00-Km9+938, Km10+211-Km11+400 đường thị trấn Hà Trung - Hà Trung (ĐT.527C), có giá gói thầu 7.681.129.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH, giá trúng thầu 7.673.998.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND PHƯỜNG QUỲNH XUÂN (THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Phần xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400103503-00) thuộc Dự án Tuyến đường giao thông khối 7 đi khối 6, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, có giá gói thầu 7.602.941.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT ANH, giá trúng thầu 7.588.209.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN QUẢNG XƯƠNG (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu 03 Thi công xây dựng công trình (Thi công + bảo hiểm công trình) (Số thông báo: IB2400089791-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Cửa Đình xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, có giá gói thầu 6.080.392.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MINH LÂM, giá trúng thầu 6.071.570.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN HUYỆN ĐỒNG PHÚ (TỈNH BÌNH PHƯỚC) mời thầu Gói thầu Xây lắp + thiết bị Xây dựng nhà thi đấu đa năng và mua sắm thiết bị các phòng chức năng Trường TH và THCS Tân Hòa (Số thông báo: IB2400107831-00), có giá gói thầu 5.686.159.354 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG - CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HOME 93, giá trúng thầu 5.680.600.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC QUẬN TÂN PHÚ (TP. HỒ CHÍ MINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400103336-00) thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hẻm 1, 9, 17, 35, 150 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, có giá gói thầu 5.468.677.317 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TẤN DUY DƯƠNG, giá trúng thầu 5.424.947.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐÌNH LẬP (TỈNH LẠNG SƠN) mời thầu Gói thầu số 06 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400090533-00) thuộc Dự án Bến xe huyện Đình Lập, có giá gói thầu 5.068.191.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUANG THÀNH, giá trúng thầu 5.059.112.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CỤC QUÂN KHÍ/TCKT mời thầu Gói thầu MS-27 Mua sắm linh kiện, thiết bị kiểm định (Số thông báo: IB2400109887-00), có giá gói thầu 4.980.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY HỢP PHÁT, giá trúng thầu 4.969.800.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG CỐNG (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói số 10 Giám sát thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400029292-01) thuộc Dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 45 đoạn từ thị trấn Nông Cống đi huyện Triệu Sơn (Cầu Nỏ Hẻn), có giá gói thầu 4.882.310.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THANH HÓA VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG, giá trúng thầu 4.836.986.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,9%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HOẰNG HÓA (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400060903-00) thuộc Dự án Khu dân cư thôn Trịnh Thôn, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa (Mặt bằng KQ04), có giá gói thầu 4.512.829.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THIÊN AN, giá trúng thầu 4.503.347.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HÓA mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400080461-01) thuộc Dự án Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0+700 - Km2+00 ĐT.526 tuyến nhánh ngã tư Hòa Lộc - Đa Lộc, có giá gói thầu 4.394.202.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN VÂN, giá trúng thầu 4.382.476.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LẮK (TỈNH ĐẮK LẮK) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400118847-00) thuộc Dự án Trường Tiểu học Quang Trung; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng 02 tầng, có giá gói thầu 4.144.055.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG TÂN, giá trúng thầu 4.138.999.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND HUYỆN NAM ĐÀN (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập TK bản vẽ thi công - dự toán (Số thông báo: IB2400055136-00) thuộc Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 46 đến Khu di tích Kim Liên và đền Nhạn Tháp xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, có giá gói thầu 3.981.340.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 8, giá trúng thầu 3.975.490.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ QUANG TIẾN (HUYỆN SÓC SƠN, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 9 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị (Số thông báo: IB2400104003-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục hạ tầng, phụ trợ 3 nhà văn hóa thôn Bắc Hạ, thôn Bắc Thượng, thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, có giá gói thầu 3.931.818.835 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ACC18 NỘI BÀI, giá trúng thầu 3.918.677.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH mời thầu Gói thầu Mua sắm Tà vẹt cầu composite phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2024 (Số thông báo: IB2400077647-00), có giá gói thầu 3.654.398.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT ĐÔNG DƯƠNG, giá trúng thầu 3.649.257.618 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY VẬN CHUYỂN KHÍ ĐÔNG NAM BỘ mời thầu Gói thầu Sơn chống ăn mòn và thay thế bulong clamp kết cấu của Riser System trên giàn RP3 (Số thông báo: IB2400088294-00), có giá gói thầu 3.622.931.928 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG VINH, giá trúng thầu 3.600.087.120 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 (HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: IB2400108283-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa cổng trường và hàng rào, vỉa hè phía đông, sân trường nhà học bộ môn trường THPT Quỳnh Lưu 3, có giá gói thầu 3.602.066.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAN HÙNG, giá trúng thầu 3.599.184.161 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN BÌNH CHÁNH (TP. HỒ CHÍ MINH) mời thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: IB2400082417-01) thuộc Dự án Xây dựng cầu Láng Le - Bàu Cò (nối đường Bà Tỵ và đường Thế Lữ), huyện Bình Chánh, có giá gói thầu 3.505.160.539 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ B.R, giá trúng thầu 3.499.144.219 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG BÌNH mời thầu Gói thầu Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp quản lý giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Số thông báo: IB2400057445-00), có giá gói thầu 3.341.493.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TRUNG TÂM ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, giá trúng thầu 3.323.688.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ 15 mời thầu Gói thầu Mua phân bón vô cơ (Số thông báo: IB2400117184-00), có giá gói thầu 3.157.855.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-DV SƠN NGUYỆT, giá trúng thầu 3.152.850.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II mời thầu Gói thầu số 01 Sửa chữa công trình (Số thông báo: IB2400084609-00) thuộc Dự án Lắp đặt gương cầu lồi, tiêu dẫn hướng tại các đường cong, bổ sung, sửa chữa hộ lan tôn sóng cục bộ trên đoạn Km60+00 - Km82+00, QL.46, tỉnh Nghệ An, có giá gói thầu 2.986.215.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 36, giá trúng thầu 2.978.239.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN BẢO LẠC (TỈNH CAO BẰNG) mời thầu Gói thầu Chi phí xây dựng (Số thông báo: IB2400094621-00) thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Hưng Đạo - Phan Thanh (Đoạn Nà Lẹng - Ngàm Càng), huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, có giá gói thầu 2.983.040.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÚC BẢO, giá trúng thầu 2.977.052.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN MỘC HÓA (TỈNH LONG AN) mời thầu Gói thầu xây lắp (Số thông báo: IB2400069032-00) thuộc Dự án Láng nhựa Lộ Cây Cám thị trấn Bình Phong Thạnh, có giá gói thầu 2.940.044.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MTV LÝ VĂN BU, giá trúng thầu 2.923.251.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI mời thầu Gói thầu Tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích (Số thông báo: IB2400117839-00), có giá gói thầu 2.933.512.500 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SONG ANH, giá trúng thầu 2.915.182.500 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY mời thầu Gói thầu số 05 Toàn bộ phần thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400089215-00) thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp Bến số 1 Cảng Chân Mây, có giá gói thầu 2.875.054.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THÁI HƯNG THỊNH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHANG NINH, giá trúng thầu 2.869.169.265 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ PHƯỚC HƯNG (HUYỆN TUY PHƯỚC, TỈNH BÌNH ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng (Số thông báo: IB2400051999-01) thuộc Dự án KCH kênh mương thôn An Cửu: Tuyến kênh tưới xóm 8 thôn An Cửu (Khẩu TAX3 Đám Lùn đến Trạm Nhất + Châu Thanh Hậu), có giá gói thầu 2.861.909.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TRỌNG TÍN, giá trúng thầu 2.847.920.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II mời thầu Gói thầu số 01 Sửa chữa công trình (Số thông báo: IB2400084611-00) thuộc Dự án Sơn lại vạch sơn phân làn đoạn Km35+00 – Km38+00; Km50+00 – Km54+00; Bổ sung, sửa chữa biển báo, hộ lan đoạn Km15+850 – Km60+00, Quốc lộ 46, tỉnh Nghệ An, có giá gói thầu 2.846.512.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 36, giá trúng thầu 2.838.168.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

* 26 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1% đến 3%:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 12 Thi công xây dựng (Không bao gồm hạng mục trạm xử lý nước thải và hệ thống cấp điện) (Số thông báo: IB2400030616-02) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư trên địa bàn khu Đồng Chằm, Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (phục vụ GPMB tuyến đường Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai), có giá gói thầu 381.628.657.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG LONG THÀNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP HÒA THỊNH, giá trúng thầu 374.301.096.522 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,9%.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ mời thầu Gói thầu Cung cấp than nhập khẩu Quý II năm 2024 (Số thông báo: IB2400078908-00), có giá gói thầu 128.260.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TMDV HÀNG HẢI SEASTAR, giá trúng thầu 125.400.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN SA THẦY (TỈNH KON TUM) mời thầu Gói thầu Thi công (Số thông báo: IB2400102030-01) thuộc Dự án Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra, có giá gói thầu 55.504.530.594 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN KON TUM - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÁ MỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG NINH VÂN, giá trúng thầu 54.877.819.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH HÒA BÌNH mời thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình cầu Hòa Sơn (Số thông báo: IB2400058786-01) thuộc Dự án Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+00-Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình), có giá gói thầu 40.147.363.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI- CTCP, giá trúng thầu 38.960.622.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BỔ SUNG DOANH TRẠI, CẢI TẠO HỌC VIỆN HẢI QUÂN (GIAI ĐOẠN 5) mời thầu Gói thầu XL-07 Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật và mua sắm, lắp đặt thiết bị điện, trạm biến áp (Số thông báo: IB2400069030-00), có giá gói thầu 31.178.283.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KỸ THUẬT HẠ TẦNG - PIDI, giá trúng thầu 30.791.380.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BỔ SUNG DOANH TRẠI, CẢI TẠO HỌC VIỆN HẢI QUÂN (GIAI ĐOẠN 5) mời thầu Gói thầu MS-03 Mua sắm, lắp đặt doanh cụ (Số thông báo: IB2400069696-00), có giá gói thầu 23.127.516.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG HẢI, giá trúng thầu 22.683.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,9%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH BẾN TRE) mời thầu Gói thầu Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Châu Thành (Số thông báo: IB2400059281-00), có giá gói thầu 16.548.462.257 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE, giá trúng thầu 16.386.345.945 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST mời thầu Gói thầu Thuê quyền sử dụng hạ tầng kênh thuê riêng tuyến quang quốc tế năm 2024 - Giai đoạn 1 - Đợt 2 (Số thông báo: IB2400030750-00), có giá gói thầu 15.358.761.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC, giá trúng thầu 15.051.585.780 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM mời thầu Gói thầu E-DVMN11-2024 Dịch vụ mua ngoài, Danh mục: Hệ thống thiết bị quan trắc công trình – NMTĐ Sơn La. Hạng mục: Quan trắc chuyển dịch công trình, nền móng đá và các mái bờ dốc. Mục: Quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 27, chu kỳ 28 và chu kỳ T05, T06 năm 2024 (Số thông báo: IB2400042040-00), có giá gói thầu 14.432.862.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1, giá trúng thầu 14.199.581.270 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

CÔNG TY KHE SIM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC mời thầu Gói thầu số 07 Thuê ngoài chế biến thu hồi than sạch từ nguồn bã sàng năm 2024 (Số thông báo: IB2400074879-00), có giá gói thầu 12.962.801.120 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY HƯNG, giá trúng thầu 12.576.881.020 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮK NÔNG mời thầu Gói thầu số 01 Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400060248-00) thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km265+300 ÷ Km267+168, bổ sung rãnh dọc thoát nước đoạn Km235+930 ÷ Km236+450 và gia cố hạ lưu rãnh thoát nước tại Km279+100, Quốc lộ 28, tỉnh Đắk Nông, có giá gói thầu 12.365.107.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THĂNG LONG, giá trúng thầu 12.059.436.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,5%.

CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM mời thầu Gói thầu số 2 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400028492-00) thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km29+326 - Km29+500, Km31+821 - Km33+000; sửa chữa hệ thống thoát nước dọc các đoạn Km29+326 - Km29+700(T), Km29+365 -Km30+080(P), Km31+756 - Km33+000(T), Quốc lộ 61, tỉnh Hậu Giang, có giá gói thầu 10.615.345.650 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469, giá trúng thầu 10.488.486.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

UBND XÃ ĐÌNH CAO (HUYỆN PHÙ CỪ, TỈNH HƯNG YÊN;) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT thôn Đình Cao, thôn An Nhuế, thôn Văn Xa xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (Số thông báo: IB2400105758-01), có giá gói thầu 9.810.459.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MINH LONG HƯNG YÊN, giá trúng thầu 9.680.293.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM mời thầu Gói thầu số 2 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400029374-00) thuộc Dự án Xử lý nền, mặt đường để đảm bảo ATGT đoạn Km1+600 -Km1+950, Quốc lộ Nam Sông Hậu, thành phố Cần Thơ, có giá gói thầu 8.201.400.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CE VIỆT NAM, giá trúng thầu 8.092.267.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN HÀ ĐÔNG (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, điện chiếu sáng và cung cấp lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400092798-00) thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang khu đất cây xanh và khu vực tiếp giáp xung quanh thuộc khu đất dịch vụ DV02 (Khu Giếng Sen), phường La Khê, quận Hà Đông, có giá gói thầu 8.111.337.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT XANH, giá trúng thầu 7.878.985.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,9%.

UBND XÃ VĨNH LỘC B (HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400089620-00) thuộc Dự án Nạo vét rạch Ông Lung (từ rạch Cầu Suối đến kênh Liên Vùng), có giá gói thầu 7.963.356.496 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CHÍ SANG, giá trúng thầu 7.723.331.795 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ PHÚ MỸ (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400063221-00) thuộc Dự án Sửa chữa Trường Tiểu học Phú Mỹ và Trường THCS Phú Mỹ, có giá gói thầu 6.995.073.328 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA THẮNG, giá trúng thầu 6.903.403.213 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY PHƯỚC (TỈNH BÌNH ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400064077-00) thuộc Dự án Cống bản hộp ĐT640 tại Km12+464 - Km12+544, có giá gói thầu 6.867.747.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHONG TẤN, giá trúng thầu 6.776.405.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP mời thầu Gói thầu số 4 Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho kho vật tư Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (Số thông báo: IB2400064413-00), có giá gói thầu 5.669.744.666 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH TRUNG TÂM THIẾT BỊ PCCC 4/10 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÙNG CHIẾN, giá trúng thầu 5.554.354.907 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

CHI CỤC THỦY SẢN VĨNH PHÚC mời thầu Gói thầu Mua con giống thực hiện chương trình hỗ trợ nuôi các loài thủy sản chủ lực, thủy sản có hiệu quả kinh tế năm 2024 (Số thông báo: IB2400079460-00), có giá gói thầu 5.455.200.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCOOP, giá trúng thầu 5.289.600.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV mời thầu Gói thầu số 4 Cung cấp dịch vụ sửa chữa TĐT Hệ thống bản thể lò hơi, Hệ thống xử lý than, Hệ thống xử lý nước thô, Hệ thống khử khoáng NMNĐ Nông Sơn (Số thông báo: IB2400030429-01), có giá gói thầu 4.964.068.564 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 PHẢ LẠI, giá trúng thầu 4.873.812.772 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,8%.

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1 mời thầu Gói thầu XL-09 Thi công xây dựng Hệ thống PCCC; Điện động lực và chiếu sáng ngoài nhà; Tuyến trung thế; Trạm biến áp 320KVA (Số thông báo: IB2400108045-00) thuộc Dự án Doanh trại Sư đoàn 3/Quân khu 1, có giá gói thầu 4.647.594.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN 38 PHƯƠNG NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CQ VIỆT NAM, giá trúng thầu 4.601.117.162 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN EA H'LEO (TỈNH ĐẮK LẮK) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400103764-00) thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Ea Nam - Dliê Yang, (đoạn từ TBA 160 đi thôn 5 xã Dliê Yang), có giá gói thầu 3.750.409.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẾ AN, giá trúng thầu 3.700.632.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC QUẬN TÂN PHÚ (TP. HỒ CHÍ MINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400103313-00) thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Lý Tuệ, phường Tân Quý, quận Tân Phú, có giá gói thầu 3.387.343.975 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÁM CHÍN SÁU, giá trúng thầu 3.343.016.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN BÌNH LỤC (TỈNH HÀ NAM) mời thầu Gói thầu Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục (Số thông báo: IB2400083973-00), có giá gói thầu 3.207.729.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI, giá trúng thầu 3.159.338.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM mời thầu Gói thầu E-DVMN10-2024 Dịch vụ mua ngoài năm 2024. Danh mục: Các Tổ máy NMTĐ Sơn La. Hạng mục: Hệ thống điều tốc - Hệ thống điều chỉnh cánh hướng. Mục: Khảo sát đánh giá tổng thể tình trạng hệ thống điều tốc - Hệ thống điều chỉnh cánh hướng (Số thông báo: IB2400036795-00), có giá gói thầu 3.025.549.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2, giá trúng thầu 2.980.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

Chuyên đề