Ngày 22/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Phong An, Phong Mỹ, Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 22/2/2021 như sau:

I. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất: 21 lô đất tại xã Phong An, Phong Mỹ, Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1. Xã Phong An - KQH chi tiết phân lô đất ở thôn Bồ Điền: 06 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 1 đường quy hoạch có mặt cắt 11,5m.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 1.356,60 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông...) đã được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2. Xã Phong Mỹ - Khu dân cư trung tâm xã Phong Mỹ: 07lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí, khu vực: Nằm ở vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (Từ Hợp tác xã Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 2.934 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đã được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.3. Xã Phong Sơn - Thôn Phổ Lại: 03 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở khu vực 3.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 859,8 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.4. Thị trấn Phong Điền: 05 lô

a. Danh mục loại đất: Đất ở đô thị.

b. Vị trí:

- Khu dân cư tổ dân phố Trạch Thượng 1: Nằm ở vị trí 1 đường Vân Trạch Hòa (từ đường Phò Trạch Quốc lộ 1A đến Trục đường B11 - B8).

- Khu dân cư tổ dân phố Tân Lập: Nằm ở vị tri 1 đường Phò Trạch (từ đường Chu Cẩm Phong đến hết địa giới hành chính Nam thị trấn Phong Điền).

- Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9: Nằm ở vị trí 2 đường Văn Lang.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 1.247,80 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật:

+ Khu dân cư tổ dân phố Trạch Thượng 1, Khu dân cư tổ dân phố Tân Lập: Sử dụng hạ tầng có sẵn.

+ Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đã được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

a. Mục đích: Đất ở.

b. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

c. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu quy hoạch phân lô chi tiết đất ở thôn Bồ Điền, xã Phong An; Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án phân lô đất ở xen ghép khu dân cư tổ dân phố Trạch Thượng 1, thị trấn Phong Điền; Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Điền Lộc, Phong An, Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9, thị trấn Phong Điền; Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các lô đất thuộc Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9, thị trấn Phong Điền; Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt giá khởi điểm quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 5484/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt quy hoạch Khu dân cư trung tâm xã Phong Mỹ; Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư trung tâm xã Phong Mỹ; Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án phân lô đất ở xen ghép khu dân cư thuộc các thôn Hiền An, Tư Chánh, Phổ Lại, Cổ By 3, Cổ By 1, Cổ By 2, Sơn Quả, Thanh Tân và Hiền Sỹ xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án phân lô đất ở xen ghép khu dân cư thuộc thôn 1 và thôn 4, xã Điền Hải; Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Điền Hải, Phong Sơn và Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

1. Xã Phong An - KQH chi tiết phân lô đất ở thôn Bồ Điền: 06 lô.

Ngày 22/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

2. Xã Phong Mỹ - Khu dân cư trung tâm xã Phong Mỹ: 07lô.

Ngày 22/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

3. Xã Phong Sơn - Thôn Phổ Lại: 03 lô.

Ngày 22/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

4. Thị trấn Phong Điền: 05 lô.

Ngày 22/2/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 19 tháng 02 năm 2021 tại vị trí các lô đất đấu giá ở các xã Phong An, Phong Mỹ, Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 03/02/2021. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 04, 05 tháng 02 năm 2021.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng/lô trở xuống.

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng - 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại khoản 3 Điều 1 bản Quy chế cuộc đấu giá này từ ngày 17/02/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/02/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 19/02/2021 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 19/02/2021.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 19 tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 19/02/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường Trung tâm Phát triễn quỹ đất huyện Phong Điền.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (nộp từng xã riêng biệt) và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 22 tháng 02 năm 2021 tại Hội trường UBND huyện Phong Điền, số 134 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND các xã Phong An, Phong Mỹ, Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Chuyên đề